STK Janov | Stanice technické kontroly


mobil: 608 053 449
tel.: 476 741 649
e-mail: info@stkjanov.cz

PO - ČT 07:00 - 18:00
07:00 - 16:00

Veškeré prováděné prohlídky na STK Janov s.r.o. jsou bez objednání
DOVOZ VOZIDEL

Seznam akreditovaných zástupců

Jednotlivý dovoz a registraci osobních automobilů upravuje § 34 a § 35 zákona č. 56/2001 Sb., v platném znění. Tento zákon byl naposled novelizován (i s ohledem na vstup ČR do EU) zákonem č. 103/2004 Sb. (účinnost od 1.5.2004).

Podle platného znění tohoto zákona je možné dovážet vozidla kategorie M1, M2 nebo N1, pokud nejsou starší osmi let a splňují emisní limity ve výfukových plynech podle normy EURO 2, vozidla kategorií L, O1, O2, T nebo S pokud nejsou starší osm let a vozidla kategorií M3, N2, N3, O3 a O4 pokud nejsou starší pěti let. Vozidla, která jsou držitelem osvědčení o homologaci typu ES (obecně nazýváno "vozidla s globální homologací") lze dovážet bez ohledu na jejich stáří, za předpokladu, že na nich nebyly provedeny žádné konstrukční změny a svým provedením odpovídají danému osvědčení o homologaci typu ES. Tato "globální homologace" se v EU vystavuje na osobní automobily, traktory a motocykly. Na osobní automobily se vydává přibližně od roku 1993.

Pro zjednodušení uvádíme přehled jednotlivých možností nejčastěji dovážených vozidel, tj. osobních automobilů kategorie M1:

A) Jednotlivě dovezené vozidlo - nové, dosud neprovozované

1. Je držitelem osvědčení o homologaci typu ES (tj. má uděleno osvědčení o homologaci typu ES, tzv. "globální homologaci" a je k dispozici originál ES prohlášení o shodě, tzv. COC list) - bezproblémová registrace bez požadavku na jakékoliv další testy, kontroly apod.

2. Není držitelem osvědčení o homologaci typu ES - musí mít doklad o schválení technické způsobilosti vozidla vydaným jiným státem nebo jeho ověřenou kopii a následuje kontrola ve zkušební stanici (tj. v pověřené STK), zda plní technické požadavky, platné v ČR.

B) Jednotlivě dovezené vozidlo - ojeté, již provozované a registrované v cizím státě

1. Je držitelem osvědčení o homologaci typu ES (vyznačeno na výrobním štítku) - dovoz možný bez ohledu na stáří vozidla, pouze kontrola ve zkušební stanici (stáří vozidla do osmi let) nebo v pověřené zkušebně (stáří vozidla nad 8 let), zda na vozidle nebyly uskutečněny technické úpravy, které by neodpovídaly danému osvědčení o homologaci typu ES.

2. Není držitelem osvědčení o homologaci typu ES - dovoz omezen stářím vozidla (max. 8 let) a plněním emisních limitů podle normy EURO 2, dále pak zkušební stanice kontroluje, zda dané vozidlo plní technické požadavky platné v ČR v době výroby vozidla.

Zákon 226/2006 Sb. (dále zákon) platný od 01.07.2006 novelizuje zákon 56/2001 Sb. a stanoví odlišné podmínky pro dovoz vozidel z Evropské unie. Kromě dalších náležitostí pak § 35 zákona stanoví u dováženého vozidla, které již bylo v jiném státě provozováno, prokázat "udělení osvědčení o homologaci typu ES" nebo "schválení technické způsobilosti typu vozidla vydaného jiným členským státem Evropské unie".

Příklady možného schválení v jiném státě Evropské unie:

a) udělení osvědčení o homologaci typu ES

b) schválení technické způsobilosti typu vozidla prokázané v některých dokladech z EU:
    - doklad SRN
    - doklad Itálie "starý"
    - doklad Itálie "nový"
    - doklad Rakousko
    - doklad Francie

c) individuální schválení jednotlivého vozidla jiným členským státem EU -
NELZE POVAŽOVAT ZA PROKÁZANÉ SCHVÁLENÍ TYPU VE SMYSLU ZÁKONA

Zdroj: www.mdcr.cz

Důležté upozornění pro zákazníky STK

Vozidlo na všechny prohlídky a kontroly (vč. evidenční) přistavit bez ozdobných krytů kol (poklic) na všech kolech vozidla.

Při dodatečné úpravě vozidla, která není zaevidována v TP např. zatmavení oken fólií, montáž přídavných spoilerů a přítlačných křídel, je vždy nutné při pravidelné technické prohlídce a evidenční kontrole předložit homologační listy.

 
Informace o způsobu a rozsahu technických prohlídek nyní nově na internetových stránkách www.stkinfo.cz